Üdvözöljük az M-Fm Kft. honlapján!

A létesítménygazdálkodás egy új, de már nélkülözhetetlen szakma. Ha jól csináljuk, akkor megkönnyíti a munkánkat, jelentős eredményeket érhetünk el, ha nem, akkor sok nehézséggel kell megküzdenünk. A létesítménygazdálkodás szerteágazó szakterület, sokféle ismeretet igényel (jogi, pénzügyi, műszaki, közgazdasági, marketing stb.). Ezeket oktatáson is el lehet sajátítani, de leginkább a gyakorlatban lehet megtanulni. Cégünk több mint 25 éve foglalkozik a létesítménygazdálkodással, szaktanácsadással. Időt és fáradtságot takarít meg, miközben a legkorszerűbb szakmai lehetőségekhez jut hozzá, ha igénybe veszi szolgáltatásainkat!
Állunk rendelkezésére!

Olvass rólunk!
image01

Szolgáltatásaink

Az alábbi szolgáltatásokkal foglalkozunk.

service 1

CAFM szoftverek bevezetése

A 25 éves tapasztalat alapján, ismerve a nemzetközi igényeket is, teljes körű CAFM szoftver bevezetést tudunk nyújtani, beleértve a szoftver bevezetéshez szükséges rendszertervek kidolgozását is.
A szoftverről többet is megtudhat a "Szoftver" menüpontban.

Ugrás!
service 3

Szakértői közreműködés, tanácsadás

 • létesítménygazdálkodási tevékenység átvilágítása, optimalizálása
 • a létesítménygazdálkodási rendszer és a szükséges szervezeti struktúra kialakítása
 • a személyzet oktatása, továbbképzése
 • szaktanácsadás a felmerülő szakmai problémák megoldására
Tevékenységünkről többet is megtudhat a „Rólunk” menüpontban.

Ugrás!

„A legjobb elméleti szakértői munka is parttalan, ha az nem megvalósítható, és fordítva, a legjobb gyakorlati munka is hatástalan maradhat, ha azt nem segíti az átgondolt elméleti háttér, a jól kidolgozott támogató rendszer, szoftver.”

Kik vagyunk?

A cég fő tevékenységi körei a létesítménygazdálkodási szakértés és szaktanácsadás, valamint a létesítménygazdálkodási tevékenységet komplexen támogató CAFM szoftverek bevezetése.
Jelmondatunk: „A legjobb elméleti szakértői munka is parttalan, ha az nem megvalósítható, és fordítva, a legjobb gyakorlati munka is hatástalan maradhat, ha azt nem segíti az átgondolt elméleti háttér, a jól kidolgozott támogató rendszer, szoftver.”

team 1

Marton Áron

Több mint 25 éve dolgozom felsővezetőként a szakmában, 3 diplomám van, közte az FM diploma is. Számtalan irodaházat, shopping centert, ipari parkot üzemeltettem, valamint a MÁV, a MOL, az MTA létesítménygazdálkodási igazgatója voltam. Az üzemeltetésben, a rendszerszintű létesítménygazdálkodás területén és a CAFM szoftverek bevezetésében szerzett tapasztalatokat jól tudom használni a szakértői és az oktatási munkám során is.

A cég keretein belül a következő főbb szakterületekkel foglalkozunk:

A következőkben bemutatjuk az egyes szakterületeket.


1. Szaktanácsadás, szakértés az üzemeltetéssel, a létesítménygazdálkodással kapcsolatban, ingatlanvagyon felmérése, a létesítménygazdálkodáshoz szükséges adatbázis és nyilvántartási rendszer kialakítása.
Ma már, hogy a cégek nagyjából túljutottak a szak tevékenységük (core business) megszervezésén, gazdaságossá tételén, olyan területek működését is át kívánják szervezni, gazdaságosabbá kívánják tenni, amelyeknek eddig csak háttér, kiszolgáló szerep jutott. Ilyen a létesítménygazdálkodás is. Ezért az M-FM Kft. szakértői közreműködése nem kizárólag, de főleg a következő két esetben jellemző:
Az első esetben egy cég maga kívánja végezni a saját létesítménygazdálkodását, de nincs tapasztalata és ismerete a korszerű üzemeltetés területén. Ebben az esetben cégünk felméri az igényeket, a feladatokat, az erőforrásokat, és javaslatot tesz a rendszer kialakítására.
A másik esetben egy cég elhatározza, hogy a jövőben üzemeltetéssel kívánna foglalkozni, vagy a már valamilyen szinten meglévő üzemeltetési tevékenységét ki szeretné terjeszteni, fejleszteni akarja. Ebben az esetben először felmérjük, hogy a cég milyen személyi, eszköz, szoftver stb. háttérrel rendelkezik. Ezt követően megbeszéljük, hogy melyik az a kör, szint, terület, amit a cég el kíván érni, vagy ami reális célkitűzésnek tehető. Ezek ismeretében azután megszervezzük tevékenységüket, kialakítjuk a szükséges személyi, eszköz, szoftver, adminisztratív hátteret. A kialakított rendszert bevezetjük, megadjuk a szükséges oktatást is. A beinduló munkát meghatározott ideig felügyeljük, és ha kell, a szükséges módosításokat elvégezzük.
Nagyon fontos területe a szakértői munkánknak a tervezés, a kivitelezés során nyújtott szaktanácsadói munka. Sajnos a mai napig a tervezők nem veszik figyelembe az üzemeltetés igényeit. Ezért azután az elkészült épületen kell, sokszor jelentős, átalakítást végezni, hogy üzemeltethető legyen. A szakértői közreműködés nemcsak az építés alatt nyújthat segítséget, ami adott esetben költség megtakarítást is eredményezhet, hanem az üzemeltetés gazdaságos feltételeit tudja megteremteni. Ez nem kevés, ha tudjuk, hogy egy épület élete során felmerülő költségekből 80% jut az üzemeltetési szakaszra.
A fenti két legjellemzőbb formán kívül bármilyen más közreműködés is lehetséges. Jellemző még pl., hogy egy ún. rendelkezésre állási szerződés keretén belül végzünk szakértői munkát. Ez azt jelenti, hogy ha a megbízónak a munkája során olyan problémája merülne fel, amelyet nem tud megoldani, vagy bizonytalan a megoldás módjában, úgy megkeresheti az M-FM Kft-t, és mi rendelkezésére állunk a probléma megoldásában. Természetesen munkánk során számos másfajta szakértői munka, együttműködés is felmerült.


2. Cégek, objektumok, portfoliók átvilágítása üzemeltetési, létesítménygazdálkodási szempontból, azok hatékonyabbá tétele, átszervezése, kialakítása érdekében.
Az előző pontban már említettük, hogy az átvilágítás az egyik fő területe a szakértői munkának. Ez adódik abból is, hogy az elmúlt 50 évben az üzemeltetés nem a szükségességének megfelelő módon lett kezelve, másodlagos szerepe volt, sokszor a technológiával egybemosódva működött. Azok a cégek, amelyek nem az elmúlt 10 év során alakultak, vagy nem egy nemzetközi vállalkozás részeként működnek, ahol a külföldi tulajdonos általában automatikusan hozta magával a korszerű üzemeltetés igényét, többnyire most kezdik helyére tenni az ingatlan gazdálkodást, a korszerű üzemeltetést. Ezen cégeknél a különböző személyi érdekek, a többszöri átszervezések, a gazdasági lehetőségek, hagyományok és sok más tényező hatására az üzemeltetés sokszor egy nagyon nehezen áttekinthető, ezért gyakorlatilag kezelhetetlen, nem befolyásolható rendszere alakult ki.
Cégünk ebben is segítséget tud nyújtani, először átvilágítjuk a meglévő rendszer, meghatározzuk ennek minden elemét, költség vonzatát. Ezt követheti a tisztán szakmai alapokon meghatározott, kialakított javasolt új rendszer és ennek költségei. Ezek ismeretében lehet meghatározni az átszervezés mértékét, minőségét, sokszor az átmeneti idő tartamát és lépéseit.


3. A korszerű létesítménygazdálkodási CAFM szoftverek bevezetése, az adott igényekhez való adaptálása, kialakítása, bevezetése, betanítása. Látható, hogy a létesítménygazdálkodás ma már megfelelő szoftver alkalmazása nélkül nehezen elképzelhető. Az is ismert, hogy a létesítménygazdálkodás széles körű és változó minőségű, tartalmú szolgáltatások, feladatok körét jelenti, ami olyan szoftver használatát teszi szükségessé, amely mindezen igényeket kielégíti. Az M-FM Kft. a korszerű követelményeknek megfelelő CAFM szoftver bevezetését végzi, amelyet a kiépítettségtől függően úgy egy kezdő, mint a már a fejlettebb szinten álló üzemeltetők is alkalmazhatják. A szoftver lehetőséget ad arra, hogy a kialakulóban lévő, vagy az átalakítás alatt álló üzemeltetés gyakran változó igényeit rugalmasan és könnyen követhesse.
A szoftverünkről részletesen a Szoftver menüpontban olvashat.


4. Képi (mozgófilm és fénykép) dokumentálása az adott objektumnak, úgy a kész épületekről, mint az építkezés folyamatáról.
Egy ingatlan dokumentálása alapvető követelmény. A dokumentáció lehet nyomtatott anyag (pl. gépkönyvek, engedélyek stb.) vagy számítógépes fájlok (CAD rajzok, adatbázisok, stb.), de lehet képi anyag is.
Az M-FM Kft. rendelkezik azon digitális képrögzítő (mozgókép is) berendezésekkel és szerkesztő szoftverrel, amelyekkel dokumentáló filmek és képek készíthetők. Ezeket főleg a következő területeken alkalmazzuk:

 • az építkezés folyamatának követése
 • a kész épület bemutatása, reklám és marketing célokra
 • a feltárt építési hiányosságok és hibák rögzítése
 • bérlői reklamációk, üzemeltetési üzemzavarok rögzítése
 • stb.


5. Egyéb az üzemeltetéssel és az ingatlankezeléssel, a létesítménygazdálkodással összefüggő kérdések kezelése, vitele.
Az üzemeltetés, a létesítménygazdálkodás szerteágazó tevékenység, amely naponta hozhat új megoldandó helyzeteket, problémákat. Sok feladatra fel lehet készülni előre, sok problémára nem. A váratlan helyzet megoldására az alkalmas, aki tapasztalt, gyakorlott, így kialakult benne az a készség, amellyel váratlan helyzeteket kezelni tud.
Cégünk szakértője egyike a legrégebben ezen a területen dolgozó szakembereknek, aki jelentős részt vállalt a szakma kialakításában, hazai fejlődésében. A hazai tapasztalatokon felül nemzetközi gyakorlattal is rendelkezik, több mint 9 évig volt egy nagy nemzetközi üzemeltető cég vezérigazgatója, tagja a nemzetközi FM szövetségnek. A cég tehát rendelkezik mindazon tudással és tapasztalattal, amely a rendkívüli vagy az egyedi problémák kezeléséhez szükséges.
E bemutató keretein belül nem lehet mindazt az egyéb tevékenységet leírni, amely felmerülhet, vagy kapcsolódhat az üzemeltetéshez, így csak felsorolunk néhányat címszavakban azok közül, amely munkánk során felmerült már:

 • átalakítás előtti épület kiürítése, felkészítése az építkezés megkezdésére
 • belső étterem kialakítása
 • árubeszerzés, raktárkezelés kialakítása
 • az üzemeltetés oktatása, szoftverek használatának képzése
 • stb.

Erősségeink

 • Szakértelem

 • Tapasztalat

 • Megbízhatóság

 • Segítőkészség

Cégadatok

A cég neve: M-FM Kft. Ingatlanfejlesztő és Szaktanácsadó Kft.
Adószám: 12734382-2-13
Ügyvezető: Marton Áron
Alapítva: 2001. november 9.
Cím: 2040 Budaörs, Szarka u. 2.
Telefon: 20/957-5509
E-mail: info@m-fm.hu
Honlap: www.m-fm.hu

Létesítménygazdálkodási szoftver (CAFM) bevezetése


A korszerű létesítménygazdálkodás megköveteli, hogy a kezelt adatok pontosan, naprakészen és könnyen kezelhetők legyenek. Ez alapvetően fontos egyrészt az üzemeltetőnek, a létesítménygazdának, mert a napi munkáját jelentősen segítheti a feldolgozott információkkal, a tervezhető feladatok kezelését pedig automatikussá teheti. Fontos ez másrészről az ingatlan tulajdonosa számára is, mert az ingatlanvagyon hasznosítása, a pénzügyi gazdálkodás, az eszköznyilvántartás vagy egyéb befektetési területeken úgy a stratégiai, mint a rövid távú döntésekhez gyors, naprakész, és minél részletesebb információra, adatra van szüksége. Napjainkban egyre többen ismerik fel a létesítménygazdálkodás fontosságát, ennek megfelelően egyre többen kezdik alkalmazni azt, ill. egyre többen jelennek meg a piacon azzal, mint szolgáltatással is. Mind felhasználó, mind szolgáltató részéről igény, hogy a munkájukat ne csak egy adatbázis kezelő segítse, hanem egy olyan „eszköz”, amely a szakmai oldalon is tud támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy a munkához megvett szoftver a szakmai elemeket is tartalmazza, ezzel vezetve, támogatva a tevékenységet. Cégünk olyan CAFM szoftvert tud ajánlani (Smart Brick) és bevezetni, amely a szakmai igényeknek, és követelményeknek megfelelően lett kifejlesztve. Ez biztosítja azt, hogy amennyiben a felhasználónak nincs egyedi, speciális igénye, hanem a szokásos, de magas szintű létesítménygazdálkodást kíván végezni, úgy ez a szoftver, változtatás nélkül használható legyen. A szoftver előnye, hogy magában hordozza az elmúlt 25 év összes tapasztalatát, és kezelni tudja a hazánkban megjelenő rendkívül széles nemzetközi igényeket is. A CAFM szoftver nemcsak egy szakmai támogatást ad a létesítménygazdálkodás szakszerű kialakításához, hanem egy eszköz is a napi munkában. Feladata egyrészt tehát az, hogy a létesítménygazdálkodás minden szakterületének a szükséges alapadatokat egy egységes adatbázisból biztosítsa, másrészről pedig az, hogy az adott szakterület munkájához a megfelelő támogatást (kalkulációkat, leválogatásokat, kimutatásokat stb.) adja.

Referenciák

Eredményes működésünkre a következő cégeknél végzett munkánk a bizonyíték.
2002. január 1. óta a következő referenciáink voltak:

project 01

Referencia adatlap

Partner:Ádám Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 02

Referencia adatlap

Partner:Anna udvar Társasház

 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • saját CAFM szoftver alkalmazás

project 03

Referencia adatlap

Partner:AP Sundance Kft.

 • Dorottya Udvar
 • üzemeltetési szakértői közreműködés
 • saját szoftver adaptáció

project 04

Referencia adatlap

Partner:Atalian Global Service Zrt.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • több 100 objektum üzemeltetéséhez

project 05

Referencia adatlap

Partner:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 06

Referencia adatlap

Partner:BNP Paribas Real Estate

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • EMKE Irodaház, MOM Park, West-End Business Center, Kálvin Center

project 07

Referencia adatlap

Partner:Bureau Operation System Kft.

 • Medimpex Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Medimpex Székház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Iréne Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Tabán Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Globe 3 Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés

project 08

Referencia adatlap

Partner:BTG Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés, lakásgazdálkodási célból

project 09

Referencia adatlap

Partner:Egri Hittudományi Főiskola

 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • saját CAFM szoftver feltöltés

project 10

Referencia adatlap

Partner:Eu-GB

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 11

Referencia adatlap

Partner:FUTURE FM Zrt.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 12

Referencia adatlap

Partner:Graphisoft Rt.

 • FM szoftver fejlesztés konzultáció

project 13

Referencia adatlap

Partner:Hatvani Városgazdálkodási Zrt.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • Hatvan város ingatlan, eszköz és LG tevékenység teljes körű feldolgozása

project 14

Referencia adatlap

Partner:HM-ELV Rt.

 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • szakértői közreműködés

project 15

Referencia adatlap

Partner:Hungalu-Service

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 16

Referencia adatlap

Partner:KÉSZ Konzulting Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 17

Referencia adatlap

Partner:MÁV ZRt.

 • ingatlankezelési szakterület kialakítása, beindítása, működtetése
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 18

Referencia adatlap

Partner:Magyar Tudományos Akadémia

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés, az akadémiai ingatlanok üzemeltetéséhez

project 20

Referencia adatlap

Partner:PQS Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • FKF Rt.

project 21

Referencia adatlap

Partner:ProReal Kft.

 • kórházak üzemeltetése
 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 22

Referencia adatlap

Partner:TCW-Wallis

 • FM rendszer kialakítása
 • az ArchiFM bevezetése

project 23

Referencia adatlap

Partner:Zuglói Önkormányzat

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés, lakásgazdálkodási célból

 • project 01

  Ádám Kft.

 • project 02

  Anna Udvar Társasház

 • project 03

  AP Sundance Kft.

 • project 04

  Atalian Global Services

 • project 05

  BFVK Zrt.

 • project 06

  BNP

 • project 07

  B.O.S. Kft.

 • project 08

  BTG Kft.

 • project 09

  Egri Hittudományi Főiskola

 • project 10

  EU-GB

 • project 11

  Future FM Zrt.

 • project 12

  Graphisoft Rt.

 • project 13

  Hatvani Városgazdálkodási Zrt.

 • project 14

  HM-ELV Rt.

 • project 15

  Hungalu-Service

 • project 16

  KÉSZ Konzulting Kft.

 • project 17

  MÁV Zrt.

 • project 18

  Magyar Tudományos Akadémia

 • project 20

  PQS Kft.

 • project 21

  ProReal Kft.

 • project 22

  TCW-Wallis

 • project 23

  Zuglói Önkormányzat

Mit mondtak rólunk mások?

"A társaságunknál kialakított korábbi nyilvántartó rendszerhez képest a CAFM rendszerrel, több mint húsz éves ingatlan kezelésben szerzett szakmai tapasztalatok alapján kialakított és az alkalmazások során felmerülő kérések megoldását jelentő, folyamatosan fejlesztett komplex rendszert kaptunk. Nagyra kell értékelni azt a körülményt, hogy a szoftver készítői a használati jogosultsággal rendelkezők körében „közkincsé” teszik a fejlesztések során újonnan kialakított modulokat. A szoftver alkalmazása egyértelműen szakmai és rendszerszemléleti „továbbképzést” eredményez társaságunknál, amit CAFM csapata nagyon korrekt kapcsolattartás keretében biztosít."

client 1 Kádár Csaba BTG Kft.

"Az M-FM Kft CAFM szoftverjét 2007-ben vezettük be, elsősorban a számlakezelő modult használjuk. Eleinte nagy volt a kollégák ellenállása, de mára már mindenki számára elképzelhetetlen lenne az üzemeltetés e nélkül a szoftver nélkül. Nagy előnye a rendszernek, hogy rugalmasan alakítható, a menet közben felmerülő újabb és újabb változtatási igényünkre mindig gyorsan kaptunk megfelelő megoldási javaslatot, amit ha elfogadtunk, rövid időn belül megvalósítottak."

client 2 Vezekényi Vanessa, Ingatlankezelési Igazgató BNP Paribas Real Estate Hungary

"Cégcsoportunk az M-FM Kft-vel több mint 7 évig dolgozott együtt a létesítménygazdálkodási szolgáltatásunk támogatása érdekében egy informatikai rendszer kidolgozásában, fejlesztésében, valamint folyamatos alkalmazásában, amely az épületek építészeti felméréséből, az üzemeltetési rendszer kidolgozásából, adatok nyilvántartásából, és azok folyamatos aktualizálásából áll.
Az együttműködés során az M-FM rendszer által nyújtott támogató szolgáltatás magas színvonalon biztosította a PQS cégcsoport szerződéses partnerei felé a gazdaságos és hatékony üzemeltetést."

client 4 Erdősy János, igazgatósági tag és Romanszky Péter, üzletágvezető PQS International Hungary Kft.

"Köszönettel tartozom a cég vezetőjének és az informatikusoknak, hogy jóval a szerződést meghaladóan nyújtottak szakmai, informatikai, oktatási segítséget a szoftver bevezetésekor. A szoftver rendkívül komplex, jól strukturált és remek az informatikai támogatottsága, azonban önkormányzati felhasználóként fontos volt számunkra, hogy a rögzítői felületek igazodjanak a helyi sajátosságokhoz. A testre szabásokat hihetetlen gyorsasággal és szakértelemmel alakították ki számunkra. A CAFM szoftver mögött nemcsak informatikai szaktudás, hanem ingatlangazdálkodási szakértelem is rendelkezésre áll. Ez teszi lehetővé, hogy a bonyolult ingatlangazdálkodási folyamatok logikusan és a lehető legegyszerűbb struktúrában vihetők fel a nyilvántartásba és kérdezhetők le onnan. Az interneten elérhető nyilvántartás nagy előnye, hogy az adatokat bármikor és a világ bármely részén lekérdezhetem, továbbá korlátlan adatmennyiség tárolására alkalmas."

client 3 Dr. Kemencei Nóra, Lakásgazdálkodási Csoportvezető Zuglói Önkormányzat

Kapcsolat

Keressen minket a feltüntetett elérhetőségeinken, vagy írjon közvetlen üzenetet!

Írjon nekünk!

Kérem írja be a nevét.
Kérem adjon meg egy érvényes e-mail címet.
Kérem írja be az üzenete tárgyát.
Kérem írja be az üzenetét.
Nincs kitöltve.
Nem sikerült az ellenőrzés.


2040 Budaörs, Szarka utca 2.

+36 20 957 5509