Üdvözöljük az M-Fm Kft. honlapján!

A létesítménygazdálkodás egy új, de már nélkülözhetetlen szakma. Ha jól csináljuk, akkor megkönnyíti a munkánkat, jelentős eredményeket érhetünk el, ha nem, akkor sok nehézséggel kell megküzdenünk. A létesítménygazdálkodás szerteágazó szakterület, sokféle ismeretet igényel (jogi, pénzügyi, műszaki, közgazdasági, marketing stb.). Ezeket oktatáson is el lehet sajátítani, de leginkább a gyakorlatban lehet megtanulni. Cégünk több mint 20 éve foglalkozik a létesítménygazdálkodással, a napi üzemeltetési gyakorlatban, támogató szoftverfejlesztéssel és szaktanácsadással is. Időt és fáradtságot takarít meg, miközben a legkorszerűbb szakmai lehetőségekhez jut hozzá, ha igénybe veszi szolgáltatásainkat!
Állunk rendelkezésére!

Olvass rólunk!
image01

Szolgáltatásaink

Az alábbi szolgáltatásokkal foglalkozunk.

service 1

CAFM szoftver

A szoftver előnye, hogy magában hordozza az elmúlt több mint 20 év összes tapasztalatát, és kezelni tudja a hazánkban megjelenő rendkívül széles nemzetközi igényeket is, valamint könnyen, rugalmasan fejleszthető.
A szoftverről többet is megtudhat a "Szoftver" menüpontban.

Ugrás!
service 3

Szakértői közreműködés, tanácsadás

 • létesítménygazdálkodási tevékenység átvilágítása, optimalizálása
 • a létesítménygazdálkodási rendszer és a szükséges szervezeti struktúra kialakítása
 • a személyzet oktatása, továbbképzése
 • szaktanácsadás a felmerülő szakmai problémák megoldására
 • szoftverek bevezetéséhez a rendszertervek elkészítése
Tevékenységünkről többet is megtudhat a „Rólunk” menüpontban.

Ugrás!

„A legjobb elméleti szakértői munka is parttalan, ha az nem megvalósítható, és fordítva, a legjobb gyakorlati munka is hatástalan maradhat, ha azt nem segíti az átgondolt elméleti háttér, a jól kidolgozott támogató rendszer, szoftver.”

Kik vagyunk?

A cég fő tevékenységi körei a létesítménygazdálkodási szakértés és szaktanácsadás, valamint a létesítménygazdálkodási tevékenységet komplexen támogató CAFM szoftver szolgáltatása, fejlesztése.
Jelmondatunk: „A legjobb elméleti szakértői munka is parttalan, ha az nem megvalósítható, és fordítva, a legjobb gyakorlati munka is hatástalan maradhat, ha azt nem segíti az átgondolt elméleti háttér, a jól kidolgozott támogató rendszer, szoftver.” Ennek érdekében a mai napig aktívan végzünk operatív létesítménygazdálkodási tevékenységet is, hogy minél több, naprakészebb tapasztalatunk legyen.


1. Szaktanácsadás, szakértés az üzemeltetéssel, a létesítménygazdálkodással kapcsolatban, ingatlanvagyon felmérése, a létesítménygazdálkodáshoz szükséges adatbázis és nyilvántartási rendszer kialakítása.
Ma már, hogy a cégek nagyjából túljutottak a szak tevékenységük (core business) megszervezésén, gazdaságossá tételén, olyan területek működését is át kívánják szervezni, gazdaságosabbá kívánják tenni, amelyeknek eddig csak háttér, kiszolgáló szerep jutott. Ilyen a létesítménygazdálkodás is. Ezért az M-FM Kft. szakértői közreműködése nem kizárólag, de főleg a következő két esetben jellemző:
Az első esetben egy cég maga kívánja végezni a saját létesítménygazdálkodását, de nincs tapasztalata és ismerete a korszerű üzemeltetés területén. Ebben az esetben cégünk felméri az igényeket, a feladatokat, az erőforrásokat, és javaslatot tesz a rendszer kialakítására.
A másik esetben egy cég elhatározza, hogy a jövőben üzemeltetéssel kívánna foglalkozni, vagy a már valamilyen szinten meglévő üzemeltetési tevékenységét ki szeretné terjeszteni, fejleszteni akarja. Ebben az esetben először felmérjük, hogy a cég milyen személyi, eszköz, szoftver stb. háttérrel rendelkezik. Ezt követően megbeszéljük, hogy melyik az a kör, szint, terület, amit a cég el kíván érni, vagy ami reális célkitűzésnek tehető. Ezek ismeretében azután megszervezzük tevékenységüket, kialakítjuk a szükséges személyi, eszköz, szoftver, adminisztratív hátteret. A kialakított rendszert bevezetjük, megadjuk a szükséges oktatást is. A beinduló munkát meghatározott ideig felügyeljük, és ha kell, a szükséges módosításokat elvégezzük.
Nagyon fontos területe a szakértői munkánknak a tervezés, a kivitelezés során nyújtott szaktanácsadói munka. Sajnos a mai napig a tervezők nem veszik figyelembe az üzemeltetés igényeit. Ezért azután az elkészült épületen kell, sokszor jelentős, átalakítást végezni, hogy üzemeltethető legyen. A szakértői közreműködés nemcsak az építés alatt nyújthat segítséget, ami adott esetben költség megtakarítást is eredményezhet, hanem az üzemeltetés gazdaságos feltételeit tudja megteremteni. Ez nem kevés, ha tudjuk, hogy egy épület élete során felmerülő költségekből 80% jut az üzemeltetési szakaszra.
A fenti két legjellemzőbb formán kívül bármilyen más közreműködés is lehetséges. Jellemző még pl., hogy egy ún. rendelkezésre állási szerződés keretén belül végzünk szakértői munkát. Ez azt jelenti, hogy ha a megbízónak a munkája során olyan problémája merülne fel, amelyet nem tud megoldani, vagy bizonytalan a megoldás módjában, úgy megkeresheti az M-FM Kft-t, és mi rendelkezésére állunk a probléma megoldásában. Természetesen munkánk során számos másfajta szakértői munka, együttműködés is felmerült.


2. Cégek, objektumok, portfoliók átvilágítása üzemeltetési, létesítménygazdálkodási szempontból, azok hatékonyabbá tétele, átszervezése, kialakítása érdekében.
Az előző pontban már említettük, hogy az átvilágítás az egyik fő területe a szakértői munkának. Ez adódik abból is, hogy az elmúlt 50 évben az üzemeltetés nem a szükségességének megfelelő módon lett kezelve, másodlagos szerepe volt, sokszor a technológiával egybemosódva működött. Azok a cégek, amelyek nem az elmúlt 10 év során alakultak, vagy nem egy nemzetközi vállalkozás részeként működnek, ahol a külföldi tulajdonos általában automatikusan hozta magával a korszerű üzemeltetés igényét, többnyire most kezdik helyére tenni az ingatlan gazdálkodást, a korszerű üzemeltetést. Ezen cégeknél a különböző személyi érdekek, a többszöri átszervezések, a gazdasági lehetőségek, hagyományok és sok más tényező hatására az üzemeltetés sokszor egy nagyon nehezen áttekinthető, ezért gyakorlatilag kezelhetetlen, nem befolyásolható rendszere alakult ki.
Cégünk ebben is segítséget tud nyújtani, először átvilágítjuk a meglévő rendszer, meghatározzuk ennek minden elemét, költség vonzatát. Ezt követheti a tisztán szakmai alapokon meghatározott, kialakított javasolt új rendszer és ennek költségei. Ezek ismeretében lehet meghatározni az átszervezés mértékét, minőségét, sokszor az átmeneti idő tartamát és lépéseit.


3. A korszerű létesítménygazdálkodási CAFM szoftverünk fejlesztése, szolgáltatása, az adott igényekhez való adaptálása, kialakítása, alkalmazása, bevezetése, betanítása.
Látható, hogy a létesítménygazdálkodás ma már megfelelő szoftver alkalmazása nélkül nehezen elképzelhető. Az is ismert, hogy a létesítménygazdálkodás széles körű és változó minőségű, tartalmú szolgáltatások, feladatok körét jelenti, ami olyan szoftver használatát teszi szükségessé, amely mindezen igényeket kielégíti.
Az M-FM Kft. olyan szoftvert fejlesztett ki, amely már a korszerű követelményeknek megfelel, azonban nem igényel nagy beruházást, így a kiépítettségtől függően úgy egy kezdő, mint a már a fejlettebb szinten álló üzemeltetők is alkalmazhatják. A szoftver lehetőséget ad arra, hogy a kialakulóban lévő, vagy az átalakítás alatt álló üzemeltetés gyakran változó igényeit rugalmasan és könnyen követhesse.
A szoftverünkről részletesen a Szoftver menüpontban olvashat.


4. Képi (mozgófilm és fénykép) dokumentálása az adott objektumnak, úgy a kész épületekről, mint az építkezés folyamatáról.
Egy ingatlan dokumentálása alapvető követelmény. A dokumentáció lehet nyomtatott anyag (pl. gépkönyvek, engedélyek stb.) vagy számítógépes fájlok (CAD rajzok, adatbázisok, stb.), de lehet képi anyag is.
Az M-FM Kft. rendelkezik azon digitális képrögzítő (mozgókép is) berendezésekkel és szerkesztő szoftverrel, amelyekkel dokumentáló filmek és képek készíthetők. Ezeket főleg a következő területeken alkalmazzuk:

 • az építkezés folyamatának követése
 • a kész épület bemutatása, reklám és marketing célokra
 • a feltárt építési hiányosságok és hibák rögzítése
 • bérlői reklamációk, üzemeltetési üzemzavarok rögzítése
 • stb.


5. Egyéb az üzemeltetéssel és az ingatlankezeléssel, a létesítménygazdálkodással összefüggő kérdések kezelése, vitele.
Az üzemeltetés, a létesítménygazdálkodás szerteágazó tevékenység, amely naponta hozhat új megoldandó helyzeteket, problémákat. Sok feladatra fel lehet készülni előre, sok problémára nem. A váratlan helyzet megoldására az alkalmas, aki tapasztalt, gyakorlott, így kialakult benne az a készség, amellyel váratlan helyzeteket kezelni tud.
Cégünk szakértője egyike a legrégebben ezen a területen dolgozó szakembereknek, aki jelentős részt vállalt a szakma kialakításában, hazai fejlődésében. A hazai tapasztalatokon felül nemzetközi gyakorlattal is rendelkezik, több mint 9 évig volt egy nagy nemzetközi üzemeltető cég vezérigazgatója, tagja a nemzetközi FM szövetségnek. A cég tehát rendelkezik mindazon tudással és tapasztalattal, amely a rendkívüli vagy az egyedi problémák kezeléséhez szükséges.
E bemutató keretein belül nem lehet mindazt az egyéb tevékenységet leírni, amely felmerülhet, vagy kapcsolódhat az üzemeltetéshez, így csak felsorolunk néhányat címszavakban azok közül, amely munkánk során felmerült már:

 • átalakítás előtti épület kiürítése, felkészítése az építkezés megkezdésére
 • bérleti szerződések felülvizsgálata
 • épület eladáshoz épület dokumentáció készítése (ez értéknövelő tényező!)
 • videó figyelő rendszer kialakítása és kivitelezésének lebonyolítása
 • a szemétkezelés és szállítás, a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása
 • beléptető rendszerek kialakítása, működtetése
 • bérlő személyzeti nyilvántartás kialakítása, belső telefonkönyv készítése
 • belső étterem kialakítása
 • árubeszerzés, raktárkezelés kialakítása
 • az üzemeltetés oktatása, szoftverek használatának képzése
 • stb.

Erősségeink

 • Szakértelem

 • Tapasztalat

 • Megbízhatóság

 • Segítőkészség

Cégadatok

A cég neve: M-FM Kft. Ingatlanfejlesztő és Szaktanácsadó Kft.
Adószám: 12734382-2-13
Ügyvezető: Marton Valéria
Alapítva: 2001. november 9.
Cím: 2040 Budaörs, Szarka u. 2.
Telefon: 20/957-5509
E-mail: info@m-fm.hu
Honlap: www.m-fm.hu

Az MFMLGi 6.01 létesítménygazdálkodási szoftver


1. I. A szoftver rövid leírása
A korszerű létesítménygazdálkodás (LG) megköveteli, hogy a kezelt adatok pontosan, naprakészen és könnyen kezelhetők legyenek. Ez alapvetően fontos egyrészt az üzemeltetőnek, a létesítménygazdának, mert a napi munkáját jelentősen segítheti a feldolgozott információkkal, a tervezhető feladatok kezelését pedig automatikussá teheti. Fontos ez másrészről az ingatlan tulajdonosa számára is, mert az ingatlanvagyon hasznosítása, a pénzügyi gazdálkodás, az eszköznyilvántartás vagy egyéb befektetési területeken úgy a stratégiai, mint a rövid távú döntésekhez gyors, naprakész, és minél részletesebb információra, adatra van szüksége.
Napjainkban egyre többen ismerik fel a létesítménygazdálkodás fontosságát, ennek megfelelően egyre többen kezdik alkalmazni azt, ill. egyre többen jelennek meg a piacon azzal, mint szolgáltatással is. Mind felhasználó, mind szolgáltató részéről igény, hogy a munkájukat ne csak egy adatbázis kezelő segítse, hanem egy olyan „eszköz”, amely a szakmai oldalon is tud támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy a munkához megvett szoftver a szakmai elemeket is tartalmazza, ezzel vezetve, támogatva a tevékenységet. Az MFMLGi 6.01 szoftver pont ezt az igényt elégíti ki, mert a fejlesztéskor nem egy meglévő CAD, vagy adatbázis kezelő lett átalakítva LG (FM) szoftverré, hanem az a szakmai igényeknek, és követelményeknek megfelelően lett kifejlesztve. Ez biztosítja azt, hogy amennyiben a felhasználónak nincs egyedi, speciális igénye, hanem a szokásos, de magas szintű létesítménygazdálkodást kíván végezni, úgy ez a szoftver, változtatás nélkül használható legyen. A szoftver előnye, hogy magában hordozza az elmúlt 15 év összes tapasztalatát, és kezelni tudja a hazánkban megjelenő rendkívül széles nemzetközi igényeket is, valamint könnyen, rugalmasan fejleszthető.
Látható tehát, hogy az MFMLGi 6.01-es alkalmazás nemcsak egy szakmai támogatást ad a létesítménygazdálkodás szakszerű kialakításához, hanem egy eszköz is a napi munkában. Az MFMLGi 6.01 feladata egyrészt tehát az, hogy a létesítménygazdálkodás minden szakterületének a szükséges alapadatokat egy egységes adatbázisból biztosítsa, másrészről pedig az, hogy az adott szakterület munkájához a megfelelő támogatást (kalkulációkat, leválogatásokat, kimutatásokat stb.) adja.
Az MFMLGi 6.01 ennek megfelelően tartalmazza azokat a szakmai feltételrendszereket, kalkulációs és lekérdezési formákat, amelyek a munka végzéséhez szükségesek.

II. A kezelt szakterületek
A szoftver alapvetően az ingatlan nyilvántartás és a létesítménygazdálkodás, üzemeltetés, ingatlankezelés területét dolgozza fel, de egyedi igényekre már kidolgozásra kerültek az ingatlanhasznosítási, dokumentációtár, kontrolling és ügyviteli modulok is. Ezek a modulok az adott szakterület összes, az ingatlanokkal kapcsolatos igényét kiszolgálják.
Az ingatlankezelési modulon belül a szoftver biztosítja a kezeléshez szükséges összes adat nyilvántartását, és az adott szakterület speciális követelményei szerinti alkalmazási algoritmusokat, kalkulációkat, kimutatásokat, jelentésképeket.
A szoftver ebben a modulban a következő főbb szakterületeket kezeli:
 • ingatlan nyilvántartás (helyiségszintű)
 • lakás és helyiséggazdálkodás, lakásbérleti szerződések kezelése
 • parkoló nyilvántartás
 • bérlő, belső szervezeti egység, bérleti szerződés nyilvántartás
 • ingatlankezelési költségvetés készítés, követés, elszámolás
 • számlakalkuláció (ingatlankezelési, bérleti), -követés
 • berendezés-, eszköznyilvántartás, leltározás
 • anyag-, raktárnyilvántartás, -kezelés
 • személynyilvántartás, költöztetés menedzsment, telefonkönyv
 • alvállalkozó-, partnernyilvántartás, számlakezelés (igazolás, befogadás)
 • mérőóra nyilvántartás, közüzemi díj kalkuláció, szétosztás
 • tevékenység menedzsment (takarítás, karbantartás, kertészet, biztonsági szolgálat, rovarirtás)
 • help desk, hibabejelentés, munkalap teljes folyamat menedzsment, monitorozás
 • számla menedzsment, (iktatás, kódolás, igazolás, kontírozás)
 • pénzügyi on-line kapcsolatok (könyvelési szoftverrel, bankokkal)
 • elektronikus ügyvitel, dokumentumkezelés, iktatás
 • beruházási és felújítási tevékenység kezelése, nyilvántartása
 • épületszerkezetek és azok állapot rögzítése, felújítása nyilvántartása
 • emlékeztető funkció, amely a nyilvántartott, meghatározott dátumokat figyeli és a beállított paraméterek szerint figyeli azokat és figyelmeztet azok bekövetkezésére
 • egyéb, a vállalatirányítást segítő funkciók biztosítása
A felsorolt szakterületek az általános hazai létesítménygazdálkodási gyakorlatban előforduló feladatok 90%-át kezelik. A 10%-ot kitevő egyedi igények figyelembe vétele, a szoftver kiegészítése, módosítása a bevezetés során történik.

III. A szoftver jellemzése
 • Az MFMLGi 6.01 felhasználóbarát
  A „felhasználóbarát” jelző azt jelenti, hogy bárki, különös számítástechnikai ismeretek nélkül, könnyen képes elsajátítani a szoftver kezelését. A kezelő ablakok elhelyezése és kialakítása könnyű és gyors eligazodást biztosít. Az adatbevitelnél, ahol ez szükséges, magyarázó szöveg jelenik meg, amely eligazít a teendőkről. Az adatbevitelt könnyíti továbbá, hogy a beviteli mezőnél ún. legörgethető lista segíti a beviendő adat kiválasztását. A szoftverben on-line súgó rendszer működik (F1 gomb), amely a kezelésen túl szakmai értelmezést is ad.
 • Az MFMLGi 6.01 intelligens, időgépes
  Az időgép azt jelenti, hogy ez az első olyan alkalmazás, amelyben minden adat visszakereshető. A lekérdezéskor meg kell adni a vizsgálni kívánt időpontot (dátumot), és a megjelenő jelentésképben a megadott időpontban érvényes adatok fognak megjelenni. Ez az ún. aktív időgép. Ez nagy segítség a munkában, mert feleslegessé teszi a bonyolult archiválási és visszakeresési folyamatot, bármikor gyorsan visszanézhető egy előző állapot. Ez természetesen feltételezi az adatok érvényességi dátumának helyes bevitelét.
  Az intelligencia olyan részletkérdésekben jelenik meg, ahol jól támogathatja a szakmai munkát. Például:
  • Az üzemeltetési költség tervezésénél, vagy a bérleti díjnál nemcsak egy számot adhatunk meg, hanem a szám értéke képlettel vagy hivatkozással egy másik kalkulációra is megadható. Ez biztosítja annak lehetőségét, hogy ha visszanézünk egy előző kalkulációt, akkor láthatjuk azt is, hogyan lett kalkulálva a megadott érték.
  • Az eszköz-, berendezés modul képes az eszközöket városonként, telephelyenként, ingatlanonként, helyiségenként (helyiségleltár), valamint szervezeti egységenként, személyenként (szerszámkönyv), berendezés csoportonként, rendszerenként nyilvántartani, ami az eszközök igen széleskörű rendszerezését, nyilvántartását és lehívhatóságát eredményezi.
  • Az anyag-, raktárkezelési modulban a szoftver figyelmeztet, ha a készlet a meghatározott mennyiség alá csökken, megadva a beszerzési listát, jelezve azt is, hogy az elmúlt időszakban hol és mennyiért lehetett az adott anyagot legolcsóbban beszerezni.
 • Adat kommunikáció, export-import
  Amennyiben az adatok előzőleg, pl. excel táblázatokkal voltak kezelve, úgy az adatbetöltés egyszerűsíthető, az adatok elektronikusan betölthetők. Ugyanígy, ha bármilyen okból bizonyos adathalmazt ki szeretnénk emelni, pl. további egyedi kalkulációk, variációk készítéséhez, úgy az egyszerűen megoldható, pl. az adatok excel táblázatba való kihelyezésével.
  Az adatbázis jellegéből és az alkalmazott szoftverekből adódik, hogy a szoftver csatolható a felhasználó bármilyen egyéb szoftvereihez, pl. a pénzügyi nyilvántartási rendszeréhez, ahonnan automatikusan kaphatja a számla, vagy egyéb kívánt információkat, egy könnyen kialakítható interfész segítségével.
 • Jogosultsági rendszer
  Az MFMLGi 6.01 a legkorszerűbb jogosultsági rendszerrel rendelkezik (LDAP). Ez biztosítja azt a lehetőséget, hogy korrekten definiálhassuk, hogy melyik adatért ki a felelős, melyik adatok ki láthatja, ki használhatja, ki módosíthatja, vagy törölheti, ami elsősorban a több telephelyes felhasználóknál fontos. A jogosultsági rendszer személyre szabható, a belépésre szolgáló jelszó a felhasználó által módosítható. Meghatározott adatok esetében a szoftver nyilvántartja, hogy ki, és mikor nyúlt az adott adathoz. A törölt tételek archiválásra kerülnek.
 • Adatvédelem, biztonság
  Az alkalmazás a banki alkalmazásoknál megszokott beléptető rendszerrel, és titkosítási protokollon keresztül kommunikál a felhasználókkal.

2. A létesítménygazdálkodási szoftverek egyik hátránya, amit az 1. pontban is jeleztünk, hogy a szoftverek még nem tartalmazzák integráltan a szakmai elemeket. Ez azt jelenti, hogy a megvett szoftver ugyan már széleskörűen alkalmazható lehet, de leginkább egy jelentős testre szabást követően tudja csak az adott cég igényeit teljes körűen kielégíteni. Ez általában a szoftver árával azonos bevezetési díjat jelent, ami a költségeket jelentősen növeli.
Tudjuk, hogy az intenzív fejlődésben lévő LG szakma, a különböző feltételrendszerek, újabb és újabb változtatást, fejlesztést igényelnek használat közben is. Ismerve egy átlagos fejlesztői munkanap díját (100.000 – 150.000 Ft) ez szintén elég magas költségeket jelent.
Másik nagyobb problémakör, a korszerű szoftverek bevezetésével kapcsolatban, a számítástechnikai háttér kialakítása. A szerver beállítása, működtetése, fejlesztése, vagy a hálózat kialakítása, a szerver elérése a mobil munkahelyekről stb. mind olyan probléma, amit meg kell oldani, amihez szakembereket kell alkalmazni, és természetesen költséget jelentenek.
Az M-FM Kft. az üzemeltetési gyakorlatából, az eddigi szoftver eladásokból, és bevezetésekből érzékelte ezeket a problémákat. Az MFMLGi 6.01-es verzió kifejlesztésénél nemcsak az I. fejezetben jelzett, a használatot segítő szakmai elemeket építette be a szoftverbe, hanem a szoftver üzemeltetésének új konstrukcióját is kidolgozta.
Az új szoftver üzemeltetési konstrukció lényege, hogy nem szükséges költséges szervert fenntartani, fejleszteni, mert a szerver hátteret és annak üzemeltetését az M-FM Kft. biztosítja teljes körűen.
A szoftvert a felhasználó mintegy bérli a szolgáltatótól, amiért a következő szolgáltatásokat kapja:
 • az MFMLGi 6.01-es szoftver teljes használati jogát
 • a megfelelő technikai és biztonsági körülmények között, az adott igényhez igazodó kapacitással működő szerver háttér biztosítását
 • a szoftver, a szerver folyamatos elérhetőségét
 • a szoftver folyamatos karbantartását
A felhasználónak csupán Internet kapcsolatra, vagy direkt vonalra van szüksége a szerver eléréséhez, ami azt is lehetővé teszi számára, hogy bárhonnan, az irodából, de egy külső tárgyalásról, az üzemeltetés helyszínéről, akár mobil telefonon keresztül is elérheti, használhatja a szoftvert, dolgozhat rajta. A szoftver egy átlagos korszerű munkaállomáson, lap-top számítógépen is, működik. A munkaállomás operációs rendszere nincs megkötve, lehet Microsoft, Linux vagy Unix. Alkalmazható böngészők: Internet Explorer, Mozilla, Chrome ill. Firefox.
A fenti bérleti konstrukció nem igényel beruházási forrásokat, a havi szolgáltatási díj költségként számolható el, és magában foglalja a fent felsorolt szolgáltatásokat. Természetesen a szoftver komolyabb fejlesztése, pl. egy új modul kialakítása, külön elszámolás tárgyát képezi. A szoftver napi igényekhez történő módosítását, pl. egy új jelentéskép elkészítését, egy új kód beépítését stb. a havi szolgáltatási díj tartalmazza.
A konstrukció további előnye, hogy az alkalmazkodik a felhasználó mindenkori feladataihoz. A szolgáltatás megszüntetésekor a szoftverbe bevitt adatok egy egyeztetett formátumban átadásra kerülnek a felhasználónak.
Amennyiben a felhasználó rendelkezik saját szerverrel, és megfelelő hálózattal, úgy a szoftver telepíthető arra is. Ez a havi díj kismértékű csökkenését jelenti, azonban ebben az esetben a hardverrel kapcsolatos összes teendő a felhasználó feladata és költsége, ami – többek között – a következőket jelenti:
 • a megfelelő kapacitású szerver biztosítása
 • a hálózat biztosítása
 • a szoftver futásához szükséges alap szoftverek biztosítása, telepítése, frissítése
 • a biztonsági intézkedések kialakítása, és működtetése
 • a jogosultságok kezelése
 • az adatmentés biztosítása
 • a rendszergazdai feladatok biztosítása
Ebben az esetben a fejlesztők részére állandó bejutást kell biztosítani a szerverre, mert csak így tudják a szoftver felügyeletet, a fejlesztést, az adatbevitelt, rendezést biztosítani. Jelezzük, hogy a szoftver futásához szükséges alapszoftverek általában ingyenesen letölthetőek, de van, amelyikért fizetni kell (pl. MySQL), attól függően, hogy ki a felhasználó, és milyen célra használja. Ez a költség, ebben a konstrukcióban, a szervert üzemeltető, a felhasználó költsége.
A fentiek szerint kifejlesztett MFMLGi 6.01-es szoftver, és az üzemeltetésre kialakított konstrukció lehetővé teszi tehát, hogy azt úgy a nagy ingatlanvagyonnal rendelkező nagyvállalatok, mint a kisebb, néhány ingatlannal rendelkező, vagy néhány ingatlant üzemeltető vállalkozások is gazdaságosan és hatékonyan alkalmazzák.

E rövid bemutató nem teszi lehetővé az MFMLGi 6.01 részletesebb ismertetését, ezért állunk rendelkezésre, hogy működés közben is bemutathassuk a szoftvert, és a működtetés lehetőségeit.

Belépés a szoftverbe

Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül!

Partnereink

 • Amennyiben már regisztrált partnerünk, az alábbi gomb megnyomásával tud belépni a szoftverbe.
   
Belépek a szoftverbe!

AFM

 • Amennyiben az AFM adatbázisba van regisztrálva, az alábbi gomb megnyomásával tud belépni a szoftverbe.
Belépek a szoftverbe!

Demo

 • Amennyiben érdeklődik szoftverünk iránt, a lenti elérhetőségeinken tud jelszót igényelni a demó változat megtekintéséhez.
Jelszót kérek! Belépek!

Referenciák

Eredményes működésünkre a következő cégeknél végzett munkánk a bizonyíték.
2002. január 1. óta a következő referenciáink voltak:

project 01

Referencia adatlap

Partner:Ádám Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 02

Referencia adatlap

Partner:Anna udvar Társasház

 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • saját CAFM szoftver alkalmazás

project 03

Referencia adatlap

Partner:AP Sundance Kft.

 • Dorottya Udvar
 • üzemeltetési szakértői közreműködés
 • saját szoftver adaptáció

project 04

Referencia adatlap

Partner:Atalian Global Service Zrt.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • több 100 objektum üzemeltetéséhez

project 05

Referencia adatlap

Partner:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 06

Referencia adatlap

Partner:BNP Paribas Real Estate

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • EMKE Irodaház, MOM Park, West-End Business Center, Kálvin Center

project 07

Referencia adatlap

Partner:Bureau Operation System Kft.

 • Medimpex Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Medimpex Székház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Iréne Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Tabán Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés
 • Globe 3 Irodaház – teljes körű üzemeltetés, szaktanácsadás, saját CAFM szoftver bevezetés

project 08

Referencia adatlap

Partner:BTG Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés, lakásgazdálkodási célból

project 09

Referencia adatlap

Partner:Egri Hittudományi Főiskola

 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • saját CAFM szoftver feltöltés

project 10

Referencia adatlap

Partner:Eu-GB

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 11

Referencia adatlap

Partner:FUTURE FM Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 12

Referencia adatlap

Partner:Graphisoft Rt.

 • FM szoftver fejlesztés konzultáció

project 13

Referencia adatlap

Partner:Hatvani Városgazdálkodási Zrt.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • Hatvan város ingatlan, eszköz és LG tevékenység teljes körű feldolgozása

project 14

Referencia adatlap

Partner:HM-ELV Rt.

 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • szakértői közreműködés

project 15

Referencia adatlap

Partner:Hungalu-Service

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 16

Referencia adatlap

Partner:KÉSZ Konzulting Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 17

Referencia adatlap

Partner:MÁV ZRt.

 • ingatlankezelési szakterület kialakítása, beindítása, működtetése
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 18

Referencia adatlap

Partner:Magyar Tudományos Akadémia

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés, az akadémiai ingatlanok üzemeltetéséhez

project 20

Referencia adatlap

Partner:PQS Kft.

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés
 • FKF Rt.

project 21

Referencia adatlap

Partner:ProReal Kft.

 • kórházak üzemeltetése
 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés

project 22

Referencia adatlap

Partner:TCW-Wallis

 • FM rendszer kialakítása
 • az ArchiFM bevezetése

project 23

Referencia adatlap

Partner:Zuglói Önkormányzat

 • saját CAFM szoftver eladás
 • saját CAFM szoftver bevezetés, lakásgazdálkodási célból

 • project 01

  Ádám Kft.

 • project 02

  Anna Udvar Társasház

 • project 03

  AP Sundance Kft.

 • project 04

  Atalian Global Services

 • project 05

  BFVK Zrt.

 • project 06

  BNP

 • project 07

  B.O.S. Kft.

 • project 08

  BTG Kft.

 • project 09

  Egri Hittudományi Főiskola

 • project 10

  EU-GB

 • project 11

  Future FM Kft.

 • project 12

  Graphisoft Rt.

 • project 13

  Hatvani Városgazdálkodási Zrt.

 • project 14

  HM-ELV Rt.

 • project 15

  Hungalu-Service

 • project 16

  KÉSZ Konzulting Kft.

 • project 17

  MÁV Zrt.

 • project 18

  Magyar Tudományos Akadémia

 • project 20

  PQS Kft.

 • project 21

  ProReal Kft.

 • project 22

  TCW-Wallis

 • project 23

  Zuglói Önkormányzat

Mit mondtak rólunk mások?

"A társaságunknál kialakított korábbi nyilvántartó rendszerhez képest a CAFM rendszerrel, több mint húsz éves ingatlan kezelésben szerzett szakmai tapasztalatok alapján kialakított és az alkalmazások során felmerülő kérések megoldását jelentő, folyamatosan fejlesztett komplex rendszert kaptunk. Nagyra kell értékelni azt a körülményt, hogy a szoftver készítői a használati jogosultsággal rendelkezők körében „közkincsé” teszik a fejlesztések során újonnan kialakított modulokat. A szoftver alkalmazása egyértelműen szakmai és rendszerszemléleti „továbbképzést” eredményez társaságunknál, amit CAFM csapata nagyon korrekt kapcsolattartás keretében biztosít."

client 1 Kádár Csaba BTG Kft.

"Az M-FM Kft CAFM szoftverjét 2007-ben vezettük be, elsősorban a számlakezelő modult használjuk. Eleinte nagy volt a kollégák ellenállása, de mára már mindenki számára elképzelhetetlen lenne az üzemeltetés e nélkül a szoftver nélkül. Nagy előnye a rendszernek, hogy rugalmasan alakítható, a menet közben felmerülő újabb és újabb változtatási igényünkre mindig gyorsan kaptunk megfelelő megoldási javaslatot, amit ha elfogadtunk, rövid időn belül megvalósítottak."

client 2 Vezekényi Vanessa, Ingatlankezelési Igazgató BNP Paribas Real Estate Hungary

"Cégcsoportunk az M-FM Kft-vel több mint 7 évig dolgozott együtt a létesítménygazdálkodási szolgáltatásunk támogatása érdekében egy informatikai rendszer kidolgozásában, fejlesztésében, valamint folyamatos alkalmazásában, amely az épületek építészeti felméréséből, az üzemeltetési rendszer kidolgozásából, adatok nyilvántartásából, és azok folyamatos aktualizálásából áll.
Az együttműködés során az M-FM rendszer által nyújtott támogató szolgáltatás magas színvonalon biztosította a PQS cégcsoport szerződéses partnerei felé a gazdaságos és hatékony üzemeltetést."

client 4 Erdősy János, igazgatósági tag és Romanszky Péter, üzletágvezető PQS International Hungary Kft.

"Köszönettel tartozom a cég vezetőjének és az informatikusoknak, hogy jóval a szerződést meghaladóan nyújtottak szakmai, informatikai, oktatási segítséget a szoftver bevezetésekor. A szoftver rendkívül komplex, jól strukturált és remek az informatikai támogatottsága, azonban önkormányzati felhasználóként fontos volt számunkra, hogy a rögzítői felületek igazodjanak a helyi sajátosságokhoz. A testre szabásokat hihetetlen gyorsasággal és szakértelemmel alakították ki számunkra. A CAFM szoftver mögött nemcsak informatikai szaktudás, hanem ingatlangazdálkodási szakértelem is rendelkezésre áll. Ez teszi lehetővé, hogy a bonyolult ingatlangazdálkodási folyamatok logikusan és a lehető legegyszerűbb struktúrában vihetők fel a nyilvántartásba és kérdezhetők le onnan. Az interneten elérhető nyilvántartás nagy előnye, hogy az adatokat bármikor és a világ bármely részén lekérdezhetem, továbbá korlátlan adatmennyiség tárolására alkalmas."

client 3 Dr. Kemencei Nóra, Lakásgazdálkodási Csoportvezető Zuglói Önkormányzat

Kapcsolat

Keressen minket a feltüntetett elérhetőségeinken, vagy írjon közvetlen üzenetet!

Betöltés...

Írjon nekünk!

Kérem írja be a nevét.
Kérem adjon meg egy érvényes e-mail címet.
Kérem írja be az üzenete tárgyát.
Kérem írja be az üzenetét.
CAPTCHA Image
Kép frissítése
Nincs kitöltve.
Rossz az eredmény. Kérem írja be újra.

2040 Budaörs, Szarka utca 2.

info@m-fm.hu

+36 20 957 5509